Szakfordítás

A szakfordítás olyan összetett nyelvi szolgáltatást képez, amely a projektmenedzser, a hivatásos szakfordítók és a átnézők közös csapatmunkáját feltételezi a helyes és következetes fordítás megvalósítása érdekében bármilyen különleges, magasan specializált területen.

Meggyőződésünk szerint csak a legkiválóbb fordítók rendelkeznek megfelelő szakmai képességekkel és a szükséges tapasztalattal ahhoz, hogy a szakfordítások minőségét és szabatosságát biztosítani tudják annak érdekében, hogy ügyfeleink oly módon legyenek képesek kommunikálni üzeneteiket, amely tökéletes szakmaiságot és a részletekre irányuló, magas fokú figyelmet tükröz.

A műszaki fordítás folyamata az ügyfél által ránk bízott iratok elemzésével veszi kezdetét. Ebben a szakaszban mérlegelünk minden olyan információt, amely a fordítási projekt sajátosságainak pontos felméréséhez szükséges. Ezenfelül figyelembe veszünk a stílusra vonatkozó, minden egyéb olyan információt is, amelynek alkalmazását ügyfelünk megköveteli tőlünk a fordításban.

A fordítás logisztikai körülményeinek tisztázását, a költségvetés megállapítását és a határidők jóváhagyását követően máris kezdetét veheti a fordítási projekt. Ez egyszersmind a tényleges fordítói munka első szakasza.

A fordítási folyamat során a projektmenedzser egy vagy több szakfordítót jelöl ki az adott feladatra, illetve a szakterminológia mennyisége és jellege alapján megállapítja, hogy szükséges-e kétnyelvű szószedetet létrehozni a jövőbeni esetleges hasonló projektek megvalósítása érdekében. Emellett a projektmenedzser az ügyfelünk minőségi és stiláris követelményei alapján megállapítja a fordítási projekt ütemtervét is.

A fordítás befejezését követően a szakterületen a lehető legtöbb tapasztalattal rendelkező lektorok átnézik a lefordított szöveget. Az átnézőink feladata az, hogy javítsák az esetleges nyelvtani hibákat, „finomra hangolják” a megfogalmazásokat, illetve ellenőrizzék a szakfordítás következetességét és jó olvashatóságát. Abban az esetben, ha a fordítandó dokumentum grafikonokat és/vagy képfájlokat tartalmaz, a szaklektorok ezeket is átnézik a minőségi szempontokra való tekintettel, megbizonyosodva arról, hogy a fordítás az eredetivel minden szempontból megegyezik.

A munkafolyamat végén a dokumentum szigorú minőségellenőrzési eljáráson megy át, amelynek során a fordítást ismételten átnézzük a megfelelő szakterminológia biztosítása és a szöveg üzenetének szabatos olvashatósága érdekében, illetve arra való tekintettel is, hogy a leadásra kerülő munka mindenben tükrözze az eredeti szöveg megjelenését és grafikai minőségét.

Projektmenedzserünk kizárólag a fentebb részletezett ellenőrző és átnéző munkálatok lezárulását követően hagyja jóvá és továbbítja ügyfelünknek a fordítást.