ACED Műszaki fordítás

A műszaki fordítások természetüknél fogva olyan iratokra irányulnak, amelyektől a végfelhasználó, illetve az olvasó pontos műszaki nyelvhasználatot vár el. A használati utasítások, kezelési útmutatók, folyamatábrák és a különböző leírások képezik a műszaki fordítások legfontosabb válfajait.

A műszaki iratok alapvető célja, hogy olyan információkat közvetítsenek, amelyek valamely feladat teljesítésére, egy tárgy használatára vagy egy új eljárás alkalmazására vonatkoznak. Ugyanakkor a jó minőségű műszaki fordítás feladata az is, hogy az olvasó biztonságát szavatolja például a nehézgépek használata esetén.

Közelebbről nézve a műszaki fordítások olyan szövegeket érintenek, amelyek a műszaki tárgykörbe tartoznak, vagy a tudományos és műszaki ismeretek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosak.

A szakszerű terminológia használata a műszaki iratok legfontosabb jellemzője. Ugyanakkor a szóhasználat szabatossága még nem elegendő ahhoz, hogy egy leírást valódi műszaki szövegnek minősítsünk, hiszen számos egyéb szakterület is sajátos terminológiát alkalmaz.

Nem könnyű olyan fordítói csapatot találni, amely rendelkezik a szükséges nyelvi kompetenciákkal, előzetes szakmai tapasztalattal és részletes kulturális tudással ahhoz, hogy a műszaki fordítás minősége biztosítva legyen.

Jó hírünk van számodra: mostantól nem kell a keresgélés miatt fájjon a fejed!

Az ACED fordítóiroda által biztosított, műszaki fordítással kapcsolatos szolgáltatások a műszaki szakszövegek teljes palettáját lefedik. Fordítóink alaposan ismerik a szóba kerülő tárgyköröket, és ez a szakterminológia helyes alkalmazását és a nyelvi igényességet egyaránt szavatolja.

Tökéletesen tudatában vagyunk annak, hogy a pontosság kulcsfontosságú szempont a szakszövegek fordítása során. Műszaki fordítói csapatunk széles körű tapasztalattal rendelkezik a tartalom lokalizálása terén, a fordítás minőségellenőrzési folyamata pedig minőségi munka megvalósítását teszi lehetővé a rendelkezésre bocsátott időhatáron és költségvetésen belül.

Az ACED fordítóiroda csapatának meggyőződése ugyanakkor az is, hogy bármely fordítási folyamatnak egyetemes típusú megértésen kell alapulnia. Ezért részletes kutatást végzünk az alapvető kulturális hasonlóságokra és különbségekre vonatkozóan a műszaki fordítás megkezdése ELŐTT.

Műszaki fordítási szolgáltatásaink a köznyelvi fordulatok, a homályos kifejezések és a megértést megnehezítő fordítói megoldások elkerülésére összpontosítanak.

Ezt a munkafolyamatot követjük olyankor is, amikor az ügyfelünk által ránk bízott képeket, speciális szimbólumokat és ábrákat illesztjük be a szövegekbe. Az általunk biztosított eljárás alapszabálya megköveteli, hogy a műszaki fordítási projekteket kétszeresen is ellenőrizzük. Ezáltal győződünk meg arról, hogy az alkalmazott dizájnelemek egyetemesen érthetőek, helyesek, és minden szempontból megfelelően igazodnak a forrásszöveghez.